SEMINARIA I SPOTKANIA BADAWCZE mondrzymy się

Nasze szkolenia i warsztaty to krótkie, maksymalnie 3 godzinne spotkania przy kawie, podczas których prezentujemy różne zagadnienia związane z badaniami marketingowymi.

Taka pigułka praktycznej wiedzy badawczej. Zapraszamy!

temat data
„Badania marketingowe wspomagające decyzje związane z opakowaniem produktu” 20.04.2018 Zgłoś udział
„Jak zapewnić reprezentatywność pomiaru i dokładność wyników czyli o doborze próby i błędach pomiaru.” 27.10.2017 Zgłoś udział
„Zastosowanie badań eyetrackingowych w pretestingu materiałów reklamowych” 27.04.2017 Zgłoś udział
„Badania jakościowe wykorzystywane w pretestingu reklam” 03.03.2017 Zgłoś udział
„Badania marketingowe wspomagające decyzje związane z opakowaniem produktu” 29.09.2016 Zgłoś udział
„Net Promoter Score vs. tradycyjne wskaźniki satysfakcji i lojalności klientów” 27.10.2016 Zgłoś udział

BRIEF BADAWCZY co możymy i za wiela

Do każdego projektu badawczego podchodzimy indywidualnie. Oznacza to, że już na etapie oferty badawczej musimy dobrze poznać zakres podejmowanych decyzji w przedsiębiorstwie, któremu mają służyć zlecane badania marketingowe.

Prosimy o kontakt bezpośredni i/lub wypełnienie poniższego formularza.

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez BCMM – badania marketingowe sp. z o.o. danych podanych w niniejszym formularzu na potrzeby związane z odpowiedzią na przesłane zapytanie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu badań marketingowych wspomagających decyzje związane z opakowaniem produktu.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Prezentacja technik badawczych służących ocenie kondycji obecnego opakowania

II. Przegląd badań marketingowych wspomagających przygotowanie opakowania nowego produktu oraz redesigning obecnego opakowania

III. Badania zauważalności produktu na półce wraz z demonstracją działania eye-trackera

IV. First momenth of truth - omówienie stosowanych technik badań shopperowych - np. czy warto z badaczem chodzić na zakupy i co płynie z zakupów asystowanych (shop-along)

V. Second momenth of truth – sposoby użytkowania opakowań – insighty płynące z badań prowadzonych w domach konsumentów

ORGANIZACJA SZKOLENIA

TERMIN: 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
CZAS TRWANIA: od godz.10.00 do godz. 12.00
KOSZT: udział w szkoleniu jest bezpłatny
MIEJSCE: siedziba firmy BCMM – badania marketingowe sp. z o.o., Katowice, ul. Kościuszki 23

Mamy jedynie 12 miejsc, prosimy więc o szybką decyzję :-)

Zapraszamy na bezpłatne seminarium, które pomoże Państwu w planowaniu badań marketingowych i ocenie ich wyników.

Jak zapewnić reprezentatywność pomiaru i dokładność wyników czyli o doborze próby i błędach pomiaru.

I. schematy doboru próby czyli co to jest próba losowa i nielosowa, jakie najczęściej schematy doboru prób losowych i nielosowych stosujemy

II. wielkość próby, bo nie zawsze więcej znaczy lepiej (ale zawsze znaczy drożej), a więc jak ustalić optymalną wielkość próby

III. błąd pomiaru, od czego zależy i jak obliczyć błąd statystyczny – to nie jest wcale trudne!

IV. poziom i przedział ufności czyli jak właściwie interpretować wyniki badań

TERMIN: 27 października 2017 r. (piątek)

CZAS TRWANIA: od godz.10.00 do godz.12.00

KOSZT: udział w szkoleniu jest bezpłatny

MIEJSCE: siedziba firmy BCMM – badania marketingowe sp. z o.o., Katowice, ul. Kościuszki 23

Mamy jedynie kilka miejsc, prosimy więc o szybką decyzję!

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym, bezpłatnym warsztacie z zakresu badań marketingowych, tym razem podzielimy się wiedzą na temat:

Zastosowanie badań eyetrackingowych w pretestingu materiałów reklamowych

I. Badania eyetrackingowe - prezentacja techniki wraz z demonstracją działania eyetrackera

II. Eyetracking w pretestingu materiałów wideo – badanie spotów reklamowych

III. Eyetracking w pretestingu materiałów statycznych – reklamy prasowe i outdoor'owe

IV. Eyetracking w badaniach stron internetowych – usability, user experience, reklamy internetowe

V. Eyetracking w praktyce – przykłady z prowadzonych przez BCMM badań

TERMIN: 27 kwietnia 2017 r. (czwartek)

CZAS TRWANIA: od godz.10.00 do godz.12.00

KOSZT: udział w szkoleniu jest bezpłatny

MIEJSCE: siedziba firmy BCMM – badania marketingowe sp. z o.o., Katowice, ul. Kościuszki 23

Mamy jedynie 12 miejsc, prosimy więc o szybką decyzję!

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym, bezpłatnym warsztacie z zakresu badań marketingowych, tym razem podzielimy się wiedzą na temat:

Badania jakościowe wykorzystywane w pretestingu reklam

Prestesting reklam: wzrost ich skuteczności czy zabijanie kreatywnych pomysłów?

Metody badawcze wykorzystywane w badaniach pretestowych na różnych etapach tworzenia reklamy Projektowanie badań pretestowych reklam

- co chcemy badać (zakres i cel badań)

- kogo chcemy badań (dobór respondentów)

- na jakim etapie przygotowania reklamy mają być testowane materiały reklamowe

- podstawowe zasady badań pretestowych

Formy materiałów reklamowych do badan jakościowych: słowny opis konceptu, storyboard, animatic, skończona forma reklamy

TERMIN: 3 marca 2017 r. (piątek)

CZAS TRWANIA: od godz.10.00 do godz.12.30

KOSZT: udział w szkoleniu jest bezpłatny

MIEJSCE: siedziba firmy BCMM – badania marketingowe sp. z o.o., Katowice, ul. Kościuszki 23

Mamy jedynie 12 miejsc, prosimy więc o szybką decyzję! 

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu badań marketingowych wspomagających decyzje związane z opakowaniem produktu.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Prezentacja technik badawczych służących ocenie kondycji obecnego opakowania

II. Przegląd badań marketingowych wspomagających przygotowanie opakowania nowego produktu oraz redesigning obecnego opakowania

III. Badania zauważalności produktu na półce wraz z demonstracją działania eye-trackera

IV. First momenth of truth - omówienie stosowanych technik badań shopperowych - np. czy warto z badaczem chodzić na zakupy i co płynie z zakupów asystowanych (shop-along)

V. Second momenth of truth – sposoby użytkowania opakowań – insighty płynące z badań prowadzonych w domach konsumentów

ORGANIZACJA SZKOLENIA

TERMIN: 29 września 2016 r. (czwartek)
CZAS TRWANIA: od godz.10.00 do godz. 12.00
KOSZT: udział w szkoleniu jest bezpłatny
MIEJSCE: siedziba firmy BCMM – badania marketingowe sp. z o.o., Katowice, ul. Kościuszki 23

Mamy jedynie 12 miejsc, prosimy więc o szybką decyzję :-)

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu, które dotyczy metodologii badań lojalności klientów.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Net Promoter Score – istota, zasady pomiaru, technika analizy, wnioskowanie
II. Tradycyjne wskaźniki lojalności – przegląd stosowanych technik
III. Dobór metodologii badań lojalności klientów – przykłady, doświadczenia, rekomendacje

ORGANIZACJA SZKOLENIA

TERMIN: 27 października 2016 r. (czwartek)
CZAS TRWANIA: od godz.10.00 do godz. 12.00
KOSZT: udział w szkoleniu jest bezpłatny
MIEJSCE: siedziba firmy BCMM – badania marketingowe sp. z o.o., Katowice, ul. Kościuszki 23

Mamy jedynie 12 miejsc, prosimy więc o szybką decyzję :-)