OMNIBUD – cykliczne badania omnibusowe rynku budowlanego

Od końca 2004 roku BCMM – badania marketingowe sp. z o.o. realizuje cyklicznie projekt badań omnibusowych rynku budowlanego w Polsce – BCMM OMNIBUD.

Badania prowadzone są wśród architektów, szefów składów budowlanych, firm budowlano-remontowych, wykonawców instalacji budowlanych.

BCMM OMNIBUD to badanie dotyczące wielu różnych zagadnień, które realizowane jest na zlecenie kilku firm zamieszczających swoje pytania we wspólnym kwestionariuszu wywiadu. Oczywiście odpowiedzi na zadane pytania stanowią własność wyłącznie firmy, która była ich zleceniodawcą. Rozłożenie kosztów badania pomiędzy kilka firm sprawia, że jego cena jest znacznie niższa w porównaniu do standardowych badań realizowanych dla pojedynczego klienta.

Badania realizowane są techniką wywiadu telefonicznego CATI na ogólnopolskiej próbie 400 respondentów.

Przykładowe pytania, które mogą Państwo zadać dotyczą :

  • znajomości firmy, znajomości marek wyrobów, znajomość nowych wyrobów wprowadzanych na rynek
  • ustalenia penetracji rynkowej, odsetka firm wykorzystujących, oferujących wyroby Państwa firmy i konkurencji rynkowej
  • postrzegania, oceny Państwa wyrobów, ich dostępności i cen
  • ustalenia motywów wyboru wyrobów Państwa firmy i konkurencji
  • określenia zadowolenia z wykorzystywanych lub oferowanych produktów, lojalności wobec wyrobów, marek
  • efektywności Państwa działań promocyjnych – które z nich zostały zauważone, czy zmieniły zachowania respondentów
  • preferencji i oczekiwań respondentów wobec oferty produktów i usług dostępnych na rynku

Terminarz BCMM OMNIBUD 2018

Podmiot badań : DEKARZE
Termin zgłaszania pytań : do 12 stycznia 2018 roku

Podmiot badań : WYKONAWCY WNĘTRZ
Termin zgłaszania pytań : do 2 lutego 2018 roku

Podmiot badań : ARCHITEKCI
Termin zgłaszania pytań : do 9 marca 2018 roku

Podmiot badań : INSTALATORZY INSTALACJI GRZEWCZYCH
Termin zgłaszania pytań : do 13 kwietnia 2018 roku

Podmiot badań : INSTALATORZY INSTALACJI SANITARNYCH, WOD-KAN
Termin zgłaszania pytań : do 13 kwietnia 2018 roku

Podmiot badań : SKŁADY BUDOWLANE
Termin zgłaszania pytań : do 18 maja 2018 roku

Podmiot badań : FIRMY OGÓLNOBUDOWLANE
Termin zgłaszania pytań : do 22 czerwca 2018 roku

Podmiot badań : PROJEKTANCI WNĘTRZ
Termin zgłaszania pytań : do 20 lipca 2018 roku

Podmiot badań : WYKONAWCY WNĘTRZ
Termin zgłaszania pytań : do 17 sierpnia 2018 roku

Podmiot badań : ARCHITEKCI
Termin zgłaszania pytań : do 14 września 2018 roku

Podmiot badań : SKŁADY BUDOWLANE
Termin zgłaszania pytań : do 12 października 2018 roku

Podmiot badań : ELEKTROINSTALATORZY
Termin zgłaszania pytań : do 9 listopada 2018 roku

Podmiot badań : FIRMY OGÓLNOBUDOWLANE
Termin zgłaszania pytań : do 23 listopada 2018 roku