Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem ze strony www.bcmm.com.pl

Pliki Cookies – dotyczy wszystkich korzystających ze strony www.bcmm.com.pl

 1. Strona bcmm.com.pl zwana dalej Stroną, używa plików cookies w celach statystycznych tj. analizy przez program Google Analytics.
 2. W Pani / Pana przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies, aż do całkowitego blokowania plików Cookies.
 3. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych na Stronie Cookies.

 Dane osobowe – dotyczy wyłącznie osób, które korzystały z formularzy zamówień raportów, formularzy briefu, formularzy rekrutacyjnych i innych umieszczonych na stronie www.bcmm.com.pl

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest BCMM – badania marketingowe Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 23/8, legitymująca się numerem KRS: 0000067600, NIP:954-00-22-369, zwana w dalszej części Administratorem.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), tj. wyrażona przez Panią / Pana zgoda. Ma Pani / Pan prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie.
 5. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują dane osobowe wskazane przez Panią / Pana w formularzach na stronie www.bcmm.com.pl.
 6. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.
 7. Administrator dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do komunikacji, w szczególności udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, przekazania oferty handlowej również w przyszłości, zarządzaniem relacjami dla potrzeb ich nawiązania, utrzymania lub pogłębiania, zawierania umów, nie dłuższym jednak niż 10 lat od chwili pozyskania danych osobowych przez Administratora, a w przypadku danych rekrutacyjnych, przez czas rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego, nie dłuższej jednak niż 12 miesięcy od chwili pozyskania danych osobowych przez Administratora.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Ma Pani / Pan prawo żądać:
 • żądać od Administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • do bycia zapomnianym,
 • do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
 • do przenoszenia danych,
 • do sprzeciwu,
 • w przypadku, w którym Administrator podejmowałby decyzję w sposób zautomatyzowany – ma prawo do zaprzestania podejmowania zautomatyzowanych decyzji,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,Powyższe uprawnienia realizowane mogą być przez Panią / Pana w dowolnej formie

W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z administratorem danych wysyłając wiadomość pocztą e-mail na adres bcmm@bcmm.com.pl lub dzwoniąc pod numerem tel. 32 2515300.