Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem ze strony www.bcmm.com.pl

Pliki Cookies – dotyczy wszystkich korzystających ze strony www.bcmm.com.pl

 1. Strona bcmm.com.pl zwana dalej Stroną, używa plików cookies w celach statystycznych tj. analizy przez program Google Analytics.
 2. W Pani / Pana przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies, aż do całkowitego blokowania plików Cookies.
 3. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych na Stronie Cookies.

 Dane osobowe – dotyczy wyłącznie osób, które korzystały z formularzy zamówień raportów, formularzy briefu, formularzy rekrutacyjnych i innych umieszczonych na stronie www.bcmm.com.pl

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest BCMM – badania marketingowe Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 23/8.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią / Pana zgoda. Ma Pani / Pan prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie.
 4. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.
 5. Administrator Strony dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Ma Pani / Pan prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z administratorem danych wysyłając wiadomość pocztą e-mail na adres bcmm@bcmm.com.pl lub dzwoniąc pod numerem tel. 32 2515300.