ZASADY PKJPA

Przykładamy szczególną wagę do jakości pozyskiwania informacji z rynku, a więc także do jakości pracy ankieterów. Od 2006 r. bierzemy udział w Programie Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA), który obejmuje całość procedur związanych ze zbieraniem danych w terenie: od pracy działu realizacji w firmie badawczej, przez pracę koordynatorów regionalnych i szkolenie ankieterów, aż do kontroli ich pracy.

Przestrzeganie postanowień programu jest weryfikowane corocznie przez niezależnych audytorów, pozytywny wynik audytu skutkuje przyznaniem Certyfikatu PKJPA. Posiadanie certyfikatu PKJPA daje odbiorcom badań gwarancję, że proces pozyskiwania danych pierwotnych został wykonany rzetelnie, zgodnie z surowymi normami jakości, obowiązującymi w badaniach marketingowych.

Z wytycznymi PKJPA można zapoznać się tutaj.


FORMULARZ APLIKACYJNY

Klauzula informacyjna

Informujemy, że:
-administratorem udostępnionych w toku rekrutacji danych osobowych jest spółka BCMM - badania marketingowe sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 23/8 legitymująca się numerem KRS: 0000067600, NIP: 9540022369 zwana w dalszej części Administratorem;
-udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego na stanowisko ankietera, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), tj. wyrażonej zgody;
-dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż do 12 miesięcy od chwili pozyskania danych osobowych;
-kandydat ma prawo żądać od Administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych, prawo sprostowania danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, a w przypadku, w którym Administrator podejmowałby decyzję w sposób zautomatyzowany - prawo do zaprzestania podejmowania zautomatyzowanych decyzji, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. Uprawnienia realizowane mogą być w dowolnej formie;
-decyzje dotyczące osoby kandydata nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.