SEMINARIA I SPOTKANIA BADAWCZE mondrzymy się

Nasze szkolenia i warsztaty to krótkie, 2 – 3 godzinne spotkania przy kawie, podczas których prezentujemy różne zagadnienia związane z badaniami marketingowymi. Taka pigułka praktycznej wiedzy badawczej. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Zapraszamy!

temat data
„Badania marketingowe wspomagające decyzje związane z opakowaniem produktu” 25.06.2020 Zgłoś udział
„Jak zapewnić reprezentatywność pomiaru i dokładność wyników czyli o doborze próby i błędach pomiaru.” 03.09.2020 Zgłoś udział
„Nowe trendy w badaniach marketingowych” 15.10.2020 Zgłoś udział
„Zastosowanie badań eyetrackingowych w pretestingu materiałów reklamowych” 29.10.2020 Zgłoś udział
„Net Promoter Score vs. tradycyjne wskaźniki satysfakcji i lojalności klientów” 19.11.2020 Zgłoś udział

BRIEF BADAWCZY co możymy i za wiela

Do każdego projektu badawczego podchodzimy indywidualnie. Oznacza to, że już na etapie oferty badawczej musimy dobrze poznać zakres podejmowanych decyzji w przedsiębiorstwie, któremu mają służyć zlecane badania marketingowe.

Prosimy o kontakt bezpośredni i/lub wypełnienie poniższego formularza.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych, które zostaną udostępnione przez Klienta jest spółka BCMM-badania marketingowe sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 23/8 legitymująca się numerem KRS: 0000067600, NIP: 9540022369 zwana w dalszej części Administratorem.
Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), tj. zgoda Klienta.
Dane osobowe Klienta przetwarzane są w następujących celach: komunikacji z Klientem, w szczególności udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, przekazania oferty handlowej również w przyszłości, zarządzaniem relacjami dla potrzeb ich nawiązania, utrzymania lub pogłębiania z Klientem, zawierania umów z Klientem.
Decyzje dotyczące Klientów nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Kategorie danych osobowych Klientów przetwarzanych przez Administratora obejmują w szczególności jego imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz inne dane osobowe wskazane przez Klienta w formularzu kontaktowym.
Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, nie dłuższym jednak niż 10 lat od chwili pozyskania danych osobowych przez Administratora.
Klient:
-ma prawo żądać od Administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych,
-ma prawo sprostowania danych,
-ma prawo do bycia zapomnianym,
-ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
-ma prawo do przenoszenia danych,
-ma prawo do sprzeciwu,
-w przypadku, w którym Administrator podejmowałby decyzję w sposób zautomatyzowany – ma prawo do zaprzestania podejmowania zautomatyzowanych decyzji,
-ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ma prawo do niewyrażenia zgody bądź cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkujące otrzymywaniem bezpośredniej informacji handlowej od Administratora w każdym czasie.
Powyższe uprawnienia realizowane mogą być przez Klienta w dowolnej formie.
Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do nawiązania kontaktu z Klientem, w szczególności udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu badań marketingowych wspomagających decyzje związane z opakowaniem produktu.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Prezentacja technik badawczych służących ocenie kondycji obecnego opakowania

II. Przegląd badań marketingowych wspomagających przygotowanie opakowania nowego produktu oraz redesigning obecnego opakowania

III. Badania zauważalności produktu na półce wraz z demonstracją działania eye-trackera

IV. First momenth of truth - omówienie stosowanych technik badań shopperowych - np. czy warto z badaczem chodzić na zakupy i co płynie z zakupów asystowanych (shop-along)

V. Second momenth of truth – sposoby użytkowania opakowań – insighty płynące z badań prowadzonych w domach konsumentów

ORGANIZACJA SZKOLENIA

TERMIN: 07 marca 2019 r. (czwartek)
CZAS TRWANIA: od godz.10.00 do godz. 12.00
MIEJSCE: siedziba firmy BCMM – badania marketingowe sp. z o.o., Katowice, ul. Kościuszki 23

Mamy jedynie 12 miejsc, prosimy więc o szybką decyzję :-)

Zapraszamy na bezpłatne seminarium, które pomoże Państwu w planowaniu badań marketingowych i ocenie ich wyników.

Jak zapewnić reprezentatywność pomiaru i dokładność wyników czyli o doborze próby i błędach pomiaru.

I. schematy doboru próby czyli co to jest próba losowa i nielosowa, jakie najczęściej schematy doboru prób losowych i nielosowych stosujemy

II. wielkość próby, bo nie zawsze więcej znaczy lepiej (ale zawsze znaczy drożej), a więc jak ustalić optymalną wielkość próby

III. błąd pomiaru, od czego zależy i jak obliczyć błąd statystyczny – to nie jest wcale trudne!

IV. poziom i przedział ufności czyli jak właściwie interpretować wyniki badań

TERMIN: 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

CZAS TRWANIA: od godz.10.00 do godz.12.00

MIEJSCE: siedziba firmy BCMM – badania marketingowe sp. z o.o., Katowice, ul. Kościuszki 23

Mamy jedynie kilka miejsc, prosimy więc o szybką decyzję!

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu badań marketingowych 

PROGRAM SZKOLENIA

I. Trochę podstaw, czyli przypomnienie metod i technik badań marketingowych.

II. Nowe trendy w badaniach marketingowych na świecie.

III. Analiza social media – bądź tam, gdzie twoi klienci.

IV. Online communities – etnografia w Internecie.

V. Jak do problemu decyzyjnego dobrać odpowiednią technikę badawczą? - warsztat dla uczestników

ORGANIZACJA SZKOLENIA

TERMIN: 24 maja 2019 r. (piątek)
CZAS TRWANIA: od godz.12.00 do godz. 14.30
MIEJSCE: siedziba firmy BCMM – badania marketingowe sp. z o.o., Katowice, ul. Kościuszki 23

Mamy jedynie 10 miejsc, prosimy więc o szybką decyzję :-)

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym, bezpłatnym warsztacie z zakresu badań marketingowych, tym razem podzielimy się wiedzą na temat:

Zastosowanie badań eyetrackingowych w pretestingu materiałów reklamowych

I. Badania eyetrackingowe - prezentacja techniki wraz z demonstracją działania eyetrackera

II. Eyetracking w pretestingu materiałów wideo – badanie spotów reklamowych

III. Eyetracking w pretestingu materiałów statycznych – reklamy prasowe i outdoor'owe

IV. Eyetracking w badaniach stron internetowych – usability, user experience, reklamy internetowe

V. Eyetracking w praktyce – przykłady z prowadzonych przez BCMM badań

TERMIN: 06 czerwca 2019 r. (czwartek)

CZAS TRWANIA: od godz.10.00 do godz.12.00

MIEJSCE: siedziba firmy BCMM – badania marketingowe sp. z o.o., Katowice, ul. Kościuszki 23

Mamy jedynie 12 miejsc, prosimy więc o szybką decyzję!

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu, które dotyczy metodologii badań lojalności klientów.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Net Promoter Score – istota, zasady pomiaru, technika analizy, wnioskowanie
II. Tradycyjne wskaźniki lojalności – przegląd stosowanych technik
III. Dobór metodologii badań lojalności klientów – przykłady, doświadczenia, rekomendacje

ORGANIZACJA SZKOLENIA

TERMIN: 24 października 2019 r. (czwartek)
CZAS TRWANIA: od godz.10.00 do godz. 12.00
MIEJSCE: siedziba firmy BCMM – badania marketingowe sp. z o.o., Katowice, ul. Kościuszki 23

Mamy jedynie 12 miejsc, prosimy więc o szybką decyzję :-)