INFRASTRUKTURA BADAWCZA kelnia, rojbetka, gracki i inksze klamory 

  • dysponujemy własnym, dobrze wyposażonym i komfortowym studiem do badań jakościowych
  • mamy 12 stanowiskowe studio CATI
  • posiadamy własny system CAWI
  • badania eyetrackingowe realizujemy przy użyciu eyetrackera Tobii T60xl
  • badania face to face CAPI realizowane są na tabletach

Szczególną wagę przykładamy do jakości pozyskiwanych danych pierwotnych, stąd kładziemy nacisk na szkolenie ankieterów i przede wszystkim na kontrolę ich pracy. Wykorzystujemy m.in. merytoryczną analizę wypełnionego kwestionariusza pod względem kompletności zapisu, zrozumiałości i czytelności zapisu, prawidłowości klasyfikacji odpowiedzi oraz ich wewnętrznej zgodności, analizę opisu sytuacji i warunków wywiadu, karty zwrotne, metodę podstawionego respondenta, metodę powtórnego wywiadu, metodę powtórnego wywiadu telefonicznego.

Wszystkie projekty badawcze realizujemy zgodnie z Międzynarodowym kodeksem postępowania w badaniach rynkowych i społecznych ICC/ESOMAR oraz zgodnie ze standardami Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA), którego jesteśmy uczestnikiem. Od 2006 roku, każdego roku otrzymujemy certyfikaty jakości we wszystkich wnioskowanych przez BCMM kategoriach badań. Certyfikaty przyznawane są na podstawie corocznego audytu prowadzonego przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR).

      07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17

decyzją Zarządu OFBOR z dnia 28 kwietnia 2020r. ., ważność certyfikatów PKJPA wystawionych w styczniu 2020 r. zostaje przedłużona do końca 2021 r.