KONTAKT my som tukej

BCMM – badania marketingowe sp. z o. o.

Kościuszki 23/8
40-048 Katowice
Telefon: 32 2515300, 32 2513986
E-mail: bcmm@bcmm.com.pl

BCMM – badania marketingowe Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,

nr KRS: 0000067600
kapitał zakładowy: 50.000 zł
NIP : 954-00-22-369

 

LOKALIZACJA