METODY BADAWCZE jako sznupiemy

W projektach badawczych wykorzystujemy różne metody badawcze, często łącząc je ze sobą (triangulacja metod badawczych) i tak dobierając, aby pozyskać najwyższej jakości, użyteczne dane rynkowe.

Najczęściej stosowane metody badawcze:

  • FGI, IDI, DIADY, TRIADY
  • jakościowe on-line, community on-line
  • etnograficzne, obserwacyjne
  • eyetracking
  • CATI, CAWI, PAPI, testy CL
  • desk research, badania eksperckie