O PROJEKCIE

Od końca 2004 roku BCMM – badania marketingowe sp. z o.o. realizuje cyklicznie projekt badań omnibusowych rynku budowlanego w Polsce – BCMM OMNIBUD.

Badania prowadzone są wśród architektów, szefów składów budowlanych, firm budowlano-remontowych, wykonawców instalacji budowlanych.

BCMM OMNIBUD to badanie dotyczące wielu różnych zagadnień, które realizowane jest na zlecenie kilku firm zamieszczających swoje pytania we wspólnym kwestionariuszu wywiadu. Oczywiście odpowiedzi na zadane pytania stanowią własność wyłącznie firmy, która była ich zleceniodawcą. Rozłożenie kosztów badania pomiędzy kilka firm sprawia, że jego cena jest znacznie niższa w porównaniu do standardowych badań realizowanych dla pojedynczego klienta.

Badania realizowane są techniką wywiadu telefonicznego CATI na ogólnopolskiej próbie 400 respondentów.

Przykładowe pytania, które mogą Państwo zadać dotyczą :

  • znajomości firmy, znajomości marek wyrobów, znajomość nowych wyrobów wprowadzanych na rynek
  • ustalenia penetracji rynkowej, odsetka firm wykorzystujących, oferujących wyroby Państwa firmy i konkurencji rynkowej
  • postrzegania, oceny Państwa wyrobów, ich dostępności i cen
  • ustalenia motywów wyboru wyrobów Państwa firmy i konkurencji
  • określenia zadowolenia z wykorzystywanych lub oferowanych produktów, lojalności wobec wyrobów, marek
  • efektywności Państwa działań promocyjnych – które z nich zostały zauważone, czy zmieniły zachowania respondentów
  • preferencji i oczekiwań respondentów wobec oferty produktów i usług dostępnych na rynku