ORGANIZACJE BRANŻOWE

BCMM jest członkiem międzynarodowej organizacji firm badających rynek ESOMAR, a nasi konsultanci należą do PTBRiO (Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii).

Członkostwo w ESOMAR oraz w PTBRiO gwarantuje, że wykonywane przez BCMM badania marketingowe realizowane są zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami praktyki zawodowej, które opisane są w dokumencie ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice (Międzynarodowy kodeks praktyki badań rynkowych i społecznych) oraz w zgodzie z wszelkimi zaleceniami i regulacjami wydanymi przez krajową organizację firm badania rynku OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku).