PAKIETY BADAWCZE

W 2018 roku rozpoczynamy projekt badawczy  BCMM OMNIBUD – MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO, w ramach którego oferujemy comiesięczne raporty na temat koniunktury na rynku budowlanym oraz informacje dotyczące Państwa marki, monitorujące jej znajomość, penetrację i wizerunek. Nasz nowy produkt badawczy oferowany jest  oferowany w różnych pakietach – rodzaj danych zawartych w raporcie zależy od wybranej opcji abonamentowej :

Pakiet : RYNEK

 • 12 raportów na temat koniunktury na rynku budowlanym (co miesiąc)
 • 1 dowolny raport z badań syndykatowych  BCMM  (np. Komunikacja z architektami, Komunikacja z wykonawcami, itp.)

Pakiet : RYNEK + ZNAJOMOŚĆ

 • 12 raportów na temat koniunktury na rynku budowlanym (co miesiąc)
 • 2 dowolne raporty z badań syndykatowych BCMM
 • 1 x w roku znajomość Państwa marki wśród inwestorów (spontaniczna i wspomagana)
 • 1 x w roku znajomość Państwa marki wśród architektów (spontaniczna i wspomagana)
 • 1 x w roku znajomość Państwa marki wśród wykonawców (spontaniczna i wspomagana)
 • 1 x w roku znajomość Państwa marki wśród składów budowlanych (spontaniczna i wspomagana)

Pakiet : RYNEK + ZNAJOMOŚĆ + STOSOWANIE

 • 12 raportów na temat koniunktury na rynku budowlanym (co miesiąc)
 • 2 dowolne raporty gratis z badań syndykatowych BCMM
 • 1 x w roku znajomość + stosowanie wyrobów Państwa marki przez inwestorów
 • 1 x w roku znajomość + stosowanie wyrobów Państwa marki przez architektów
 • 1 x w roku znajomość + stosowanie wyrobów Państwa marki przez wykonawców
 • 1 x w roku znajomość + sprzedaż wyrobów Państwa marki przez składy budowlane

Pakiet : RYNEK + ZNAJOMOŚĆ + STOSOWANIE + WIZERUNEK + MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 • 12 raportów na temat koniunktury na rynku budowlanym (co miesiąc)
 • 3 dowolne raporty gratis z badań syndykatowych BCMM
 • 1 x w roku znajomość + stosowanie + wizerunek Państwa marki wśród inwestorów
 • 1 x w roku znajomość + stosowanie + wizerunek Państwa marki wśród architektów
 • 1 x w roku znajomość + stosowanie + wizerunek Państwa marki wśród wykonawców
 • 1 x w roku znajomość + sprzedaż + wizerunek Państwa marki wśród składów budowlanych
 • stały monitoring obecności i wizerunku Państwa marki w social mediach 12 raportów (co miesiąc)

Istnieje możliwość modyfikacji pakietów badawczych i ich dostosowania do indywidualnych potrzeb Państwa firmy. Zainteresowanym prześlemy szczegółowe informacje o pakietach badawczych / raportach, terminarz i metodologię badań, itd. Prosimy o wypełnienie formularza brief badawczy http://www.bcmm.com.pl/pl/dla-klientow/